Конвенція про свободу асоціації та захист права на організацію № 87 вiд 09.07.1948

Згідно з конвенцією про свободу асоціації та захист права на організацію працівники та роботодавці,  без якої б  то  не  було  різниці мають  право створювати на свій вибір організації без попереднього на те дозволу,  а також право вступати в такі організації з єдиною умовою підлягати статутам цих останніх (ст. 2).

Статтею 3 даної конвенції передбачено, що організації   працівників   і   роботодавців  мають  право опрацьовувати свої статути й  адміністративні  регламенти,  вільно обирати  своїх  представників,  організовувати  свій апарат і свою діяльність і формулювати свою програму дій. Державна   влада  утримується  від  будь-якого  втручання, здатного  обмежити  це  право  або  перешкодити   його   законному здійсненню. Організації працівників і роботодавців мають право створювати федерації та конфедерації , а також право вступати до міжнародних організацій працівників і роботодавців. Згідно із статтею 8 конвенції про свободу асоціації та захист права на організацію національне законодавство не зачіпає гарантій, передбачених цією Конвенцією, і повинно застосовуватись таким чином, щоб не порушувати їх.