Закон України «Про державну підтримку малого підприємництва» № 2063-III

Цей Закон визначає правові засади державної підтримки суб'єктів малого підприємництва незалежно від форми власності з метою якнайшвидшого виходу із економічної кризи та створення умов для розширення впровадження ринкових реформ в Україні. 
 

Дія даного закону поширюється  на суб'єктів малого підприємництва незалежно від форми власності, у тому числі тих, що здійснюють діяльність у галузі сільського господарства. Згідно зі ст. 1 ЗУ «Про державну підтримку малого підприємництва» суб'єктами малого підприємництва є: фізичні особи, зареєстровані у встановленому законом порядку як суб'єкти підприємницької діяльності; юридичні особи - суб'єкти  підприємницької  діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких середньооблікова   чисельність працюючих за звітний період (календарний  рік) не перевищує 50 осіб та обсяг річного валового доходу не перевищує 70 млн. гривень.
 

Основною метою державної підтримки малого підприємництва є: створення умов для позитивних структурних змін в економіці України; сприяння  формуванню  і  розвитку  малого підприємництва, становлення малого підприємництва як провідної  сили в  подоланні негативних процесів в економіці та забезпечення  сталого позитивного розвитку суспільства; підтримка вітчизняних виробників; формування умов для забезпечення зайнятості  населення України, запобігання безробіттю, створення нових робочих місць (ст. 4).
 

Згідно зі ст. 6 державна підтримка малого підприємництва здійснюється Кабінетом Міністрів України,  центральним органом виконавчої влади з питань регуляторної  політики та підприємництва, іншими центральними органами виконавчої влади.
 

У ст. 7 ЗУ «Про державну підтримку малого підприємництва» закріплені програми підтримки  малого підприємництва, які включають в себе наступні положення: фінансово-кредитну та інвестиційну підтримку суб'єктів малого підприємництва; забезпечення участі суб'єктів малого підприємництва у виконанні поставок для державних, регіональних та місцевих потреб; вдосконалення нормативно-правової бази у сфері підприємницької діяльності; сприяння створенню інфраструктури розвитку малого підприємництва; пропозиції щодо встановлення системи пільг для суб'єктів малого підприємництва, у тому числі пом'якшення податкової політики; допомогу в матеріально-технічному та інформаційному забезпеченні. ЗУ «Про державну підтримку малого підприємництва» також містить у собі конкретні національні, регіональні та місцеві програми підтримки малого підприємництва.
 

Ст.10 цього закону передбачає створення  та забезпечення діяльності мережі бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів та ін., а також зазначає їх основні завдання. Законом також передбачається можливість застосування спрощеної системи оподаткування, бухгалтерського  обліку  та звітності поряд з діючою загальною системою оподаткування,  бухгалтерського обліку та звітності,  передбаченою законодавством, на вибір суб'єкта малого підприємництва, а також передбачається участь суб'єктів малого підприємництва у виконанні науково-технічних і соціально-економічних програм, здійсненні поставок продукції (робіт, послуг) для державних і регіональних потреб; фінансово-кредитна підтримка суб'єктів малого підприємництва.