Закон України «Про об’єднання громадян» №2460- ХІІ

В преамбулі цього закону зазначається про те, що право громадян на свободу об'єднання є невід'ємним правом людини, закріпленим Загальною декларацією прав людини, і гарантується  Конституцією та законодавством України.

Згідно з ст. 1 Закону “Про об’єднання громадян” об’єднанням громадян визнається добровільне громадське формування, утворене на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод. Залежно від цілей створення і діяльності об’єднання громадян визнається:
а) політичною партією;
б)громадською організацією.

При цьому назва об’єднання (рух, конгрес, асоціація, фонд, союз тощо) для вирішення даного питання не має значення. Оскільки згідно із ЗУ "Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності" професійна спілка визначається як добровільна, неприбуткова громадська організація, яка об'єднує громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання) можна з певністю зробити висновок, що профспілки є громадськими  об'єднаннями і тому у своїй діяльності вони також керуються ЗУ “Про об’єднання громадян ”. 
 

Закон України "Про об'єднання громадян"