Зміни, що приготував нам Податковий Кодекс

Згідно з Податковим кодексом України (який набрав чинність 1 січня 2011 року) не переносяться строки сплати податків, які припадають на вихідний (святковий) день.

Платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації.

Якщо базовий звітний (податковий) період дорівнює:

- календарному місяцю, то граничним днем сплати податкового зобов’язання, визначеного у податковій декларації, є 30-й календарний день, що настає за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця, зокрема, за грудень 2010 року – 30.01.2011 (неділя).

- календарному кварталу або календарному півріччю, то граничний день сплати - 50-й календарний день, що настає за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя), зокрема, за ІV квартал 2010 року/2010 рік – 19.02.2011 (субота).