Охорона праці та здоров'я – фундаментальне право

Охорона праці та здоров'я – фундаментальне право.

Понад 200 000 працівників у Європі щорічно помирають від захворювань, пов'язаних із роботою (Aleksandar Malivuk/shutterstock.com)

Захист здоров'я та безпеки працівників є основою для досягнення стійких, гідних умов праці. Працівники не повинні страждати від нещасних випадків, хвороб або навіть помирати внаслідок небезпечного та нездорового робочого середовища.

Проте глобальні свідчення поганої практики в галузі охорони праці та здоров'я (ОГП) приголомшують. До початку пандемії, за оцінками Міжнародної організації праці, щорічно понад 2,78 мільйона смертей відбувалися внаслідок нещасних випадків на виробництві або захворювань, пов'язаних з роботою, причому в середньому щодня від небезпечних та нездорових умов праці вмирало 7500 людей. Крім того, щорічно відбувається близько 374 мільйонів несмертельних травм, пов'язаних із роботою.

У Європейському союзі, за останніми даними, у 2018 році сталося понад 3300 нещасних випадків зі смертельним наслідком та 3,1 мільйона нещасних випадків без смертельного наслідку, при цьому понад 200 000 працівників щороку помирають від професійних захворювань. Крім величезної людської трагедії, нещасні випадки та захворювання, пов'язані з роботою, щорічно обходяться економіці ЄС у 3,3 відсотки валового внутрішнього продукту.


Нагальна необхідність

Захист фундаментального права людини на безпечне та здорове робоче місце вже давно є вимогою політиків. І договори ЄС, Хартія основних прав, Європейська опора соціальних прав та нещодавня стратегія Європейської комісії із забезпечення гідної роботи у всьому світі, а також цілі сталого розвитку ООН (ЦУР) – все це закріплює охорону здоров'я та безпеку праці в європейських та глобальних стандартах. Однак залишається гостра необхідність у більш ефективному механізмі регулювання, який стимулює велику підзвітність з боку урядів і накладає суворіші зобов'язання на компанії та інші організації.

Існують механізми добровільного характеру для усунення ризику негативного впливу на права людини та трудові права, такі як Керівні принципи ООН з питань бізнесу та прав людини та Глобальний договір або старі Керівні принципи багатонаціональних підприємств Організації економічного співробітництва та розвитку. Проте, на жаль, уряди та компанії все ще відстають у виконанні своїх обов'язків із захисту здоров'я та безпеки працівників.


Ці структури поділяють підхід до охорони здоров'я та безпеки на робочому місці на основоположні права людини. Ув'язування ОГП з належною турботою про права людини може поставити визнання права на безпечні та здорові умови праці в один ряд із основоположними фундаментальними правами Міжнародної організації праці на гідну працю – поряд зі свободою об'єднання, правом на колективні переговори та конвенціями про захист від дитячої та примусової праці.

У більш широкому значенні, ОГП – це етичний та соціальний обов'язок. Уряди, інвестори, компанії, громадянське суспільство, соціальні партнери та інші зацікавлені сторони все активніше виступають за те, щоб зробити захист ОГП основним за допомогою нормативних актів та стандартів і надалі включити його до системи корпоративного управління.

Основоположне право

У міру того, як світ виходить з пандемії, а уряди, суспільство, працівники та роботодавці наближаються до цілей ЦУР 2030 року, настав час зміцнити принцип, згідно з яким усі працівники повинні мати безпечні та здорові умови праці. Це може бути реалізовано тільки в тому випадку, якщо право на безпечні та здорові умови праці буде офіційно визнано основоположним правом людини.

Якщо відповідна ініціатива буде схвалена на наступній (110-й) сесії Міжнародної конференції праці МОП, це спричинить внесення поправок до Декларації МОП 1998 року про основоположні принципи та права у сфері праці або прийняття самостійної декларації. У будь-якому випадку це стане лише відправною точкою тривалого процесу.

У довгостроковій перспективі все більше країн будуть змушені ратифікувати та виконувати основні конвенції МОП з праці та охорони здоров'я та безпеки праці, що стосуються запобігання травмам і захворюванням, що виникають у процесі роботи, у тому числі у всіх глобальних ланцюжках поставок. Це також сприятиме більш людиноорієнтованому зобов'язанню з боку комісії та країн-членів ЄС щодо інтеграції права на безпечні та здорові умови праці до системи основоположних принципів та прав МОП у сфері праці.

У той час, коли європейський ринок праці стикається з далекосяжними проблемами – глобалізація, неформальна економіка, технологічний розвиток, нестабільна робота – ця ініціатива має стати терміновим та переконливим сигналом до дії. Право працівників, незалежно від їхнього походження, типу зайнятості або країни, в якій вони працюють, на найвищий рівень захисту на робочому місці має бути визнане як незаперечне.

Доктор Іван Вільямс Хіменес є менеджером з політики та адвокації в Інституті охорони праці та здоров'я у Великій Британії. Він підтримує глобальну пропаганду IOSH з питань охорони праці, безпеки та благополуччя, корпоративної соціальної відповідальності, сталого розвитку, ланцюжків постачання та гідної роботи. Думки, виражені тут, належать лише автору.
Джерело: socialeurope.eu/occupational-safety-and-health-a-fundamental-right