Позиція Федераці профспілок працівників малого та середнього підприємництва України щодо законопроектів №2584, №2584-1, №2584-2 про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо додаткових підстав звільнення» .

Позиція Федераці профспілок працівників малого та середнього підприємництва України щодо законопроектів №2584, №2584-1, №2584-2 про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо додаткових підстав звільнення» .
Федерація професійних спілок працівників малого та середнього підприємництва України (надалі – Федерація) розглянула законопроекти:
-    про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо додаткових підстав звільнення» (реєстр. № 2584), внесений народними депутатами України Третьяковою Г.М. та іншими;
-    про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання підстав, умов та порядку звільнення працівників (реєстр. № 2584-1), внесений народними депутатами України Королевською Н.Ю. та іншими;
-    про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо забезпечення конституційних гарантій захисту громадян від незаконного звільнення (реєстр. № 2584-2), внесений народним депутатом України Івченком В.Є. та повідомляє наступне.
Законопроект (реєстр. № 2584) містить норми, які матимуть позитивний вплив на регулювання ринку праці.
Зокрема,
-    пропонується передбачити можливість розірвання трудового договору у разі смерті, визнання безвісно відсутнім чи оголошення померлим працівника або фізичної особи – підприємця (ч.10. ст.36);
- передбачається заборона звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, обумовлена:
1) членством працівника в  профспілці або участі  у профспілковій діяльності в неробочий час чи,  за згодою роботодавця,  в  робочий час;
2) наміром стати представником працівників або виконанням функцій представника працівників;
3) участю у страйку, організованому відповідно до вимог національного законодавства;
4) оскарженням дій роботодавця за звинуваченням у порушенні трудового законодавства, або зверненням до відповідних органів;
5) расою, кольором шкіри, статтю, сімейним станом, сімейними обов'язками, вагітністю та материнством, віросповіданням, політичними поглядами, національністю або соціальним походженням (ст.40).
-    пропонується збільшення терміну відсутності на роботі без поважних причин з 3 годин до повного робочого дня, як підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (ч.4. ст.40) тощо.
Одночасно в законопроекті міститься ряд положень, які звужують права працівників та існуючі інструменти захисту прав членів профспілок.
Зокрема,
-    ч.2 ст. 41 діючого КЗпП серед додаткових підстав розірвання трудового договору з ініціативи власника з окремими категоріями працівників вказано, що за певних умов може бути розірваний також у випадках: винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові, товарні або культурні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довір'я до нього з боку власника або уповноваженого ним органу.
Натомість п.13. ст.40 законопроекту надає право на розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у випадку втрати довіри до працівника. За такого формулювання значно розширюється сфера застосування даної норми та фактично надається можливість для роботодавця застосовувати вказану норму до всіх працівників, а не лише тих, хто безпосередньо обслуговує грошові, товарні або культурні цінності.
-    Пропонується виключити п.10 ст. 247, яким виборний орган первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі, організації володіє повноваженнями надавати згоду або відмову в наданні згоди на розірвання трудового договору з працівником, який є членом професійної спілки, у випадках, передбачених законом. Вказана норма закону є важливим інструментом профспілок для захисту прав працівників у випадках спроб незаконного звільнення.
Враховуючи вищевикладене, законопроект про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо додаткових підстав звільнення» (реєстр. № 2584) потребує доопрацювання.

-    Законопроекти реєстр. № 2584-1 та № 2584-2
Обидва законопроекти містять положення, якими забезпечується додатковий захист прав працівників:
-    забороняється будь-яке упереджене ставлення в сфері праці та мобінг працівників, зокрема психологічний та/або економічний тиск, цькування, висміювання, наклеп, ізоляція, приниження гідності, створення ворожої, образливої атмосфери, нестерпних умов праці, умисний, систематичний та необґрунтований нерівномірний розподіл навантаження і завдань між працівниками, що виконують аналогічну роботу, нерівна оплата праці за аналогічну працю або працю рівної цінності (ч.1 ст.2).
-    пропонується збільшення терміну відсутності на роботі з 3 годин до повного робочого дня, як підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (ч.4. ст.40) (аналогічно законопроекту 2584);
- забороняється звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, з підстав або мотивів:
1) дискримінації або помсти;
2) членства працівника в  профспілці або участі  у профспілковій діяльності в неробочий час чи,  за згодою роботодавця,  в  робочий час;
3) наміру стати представником працівників або виконанням функцій представника працівників;
4) участі у страйку, організованому відповідно до вимог національного законодавства;
5) оскарження дій роботодавця за звинуваченням у порушенні трудового законодавства, або зверненням до відповідних органів (ст. 40) (аналогічно законопроекту №2584) тощо.
Одночасно, обидва законопроекти містять положення, які значно зменшують права працівників та профспілок.
Зокрема,
-    пропонується змінити формулювання п.10 ст. 247, яким виборний орган первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі, організації володіє повноваженнями надавати згоду або відмову в наданні згоди на розірвання трудового договору з працівником, який є членом професійної спілки, у випадках, передбачених законом. Пропонована в законопроектах редакція визначає, що лише у випадку наявності запиту роботодавця профспілка висловлює позицію щодо розірвання трудового договору з працівником, який є членом професійної спілки, чим значно звужує діючу норму закону.
-    Пропоновані зміни до Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" також обмежують права профспілок:
-    в ч.10 ст.38 повторно визначає, що лише у випадку наявності запиту роботодавця профспілка висловлює позицію щодо розірвання трудового договору з працівником, який є членом професійної спілки, чим значно звужує діючу норму закону.
-    ст. 39 чітко прописує порядок урахуванням позиції виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) при розірванні трудового договору з ініціативи роботодавця. В той же час останнє речення даної статті повністю нівелює суть переговорного процесу та спроб досягнення консенсусу, оскільки вказує, що у разі недосягнення спільної згоди за результатами консультацій власник або уповноважений ним орган має право прийняти остаточне рішення.

Крім того варто відмітити, що законопроекти реєстр. № 2584-1 та № 2584-2 є тотожними за виключенням 3-х статей.

Враховуючи вищевикладене, вважаємо, що законопроекти реєстр. № 2584-1 та № 2584-2 потребують доопрацювання.