Позиція Федерації професійних спілок працівників малого та середнього підприємництва України щодо законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо окремих питань діяльності професійних спілок) (реєстр. № 2681).

Позиція Федерації професійних спілок працівників малого та середнього підприємництва України  щодо законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо окремих питань діяльності професійних спілок) (реєстр. № 2681).

Федерація професійних спілок працівників малого та середнього підприємництва України (надалі – Федерація) розглянула законопроект:
-    про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо окремих питань діяльності професійних спілок) (реєстр. № 2681), внесений народними депутатами України Третьяковою Г.М. та іншими та повідомляє наступне.
Вказаним законопроектом пропонується внести зміни до Кодексу законів про працю України та Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».
Метою прийняття акта є приведення у відповідність положень Кодексу законів про працю України та Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» із сучасними умовами праці.
Особливе занепокоєння незалежних профспілок викликає пропозиція до ст. 1 ЗУ «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»: первинна організація профспілки - добровільне об'єднання членів профспілки, які, як правило, працюють на одному підприємстві, в установі, організації незалежно від форми власності і виду господарювання або у фізичної особи, яка використовує найману працю, або забезпечують себе роботою самостійно. До складу первинної профспілкової організації входить не менше 10 членів профспілки. На одному підприємстві, в установі, організації може бути утворено не більше 2 первинних профспілкових організації. Прийняття законопроекту в такій редакції призведе до знищення профспілок в сфері малого та мікробізнесу України та надасть роботодавцям додаткові можливості штучного блокування діяльності незалежних профспілок.
Додатково законопроектом пропонується обмежити і інші інструменти профспілок щодо захисту прав працівників.
Зокрема, пропонується:
-     виключити ч.9 ст. 247 КЗпП та ч.9 ст.38 ЗУ «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», якими надається повноваження виборному органу первинної профспілкової організації вимагати від роботодавця розірвати трудовий договір (контракт) з керівником підприємства, установи, організації, якщо він порушує цей Закон, законодавство про працю, ухиляється від участі у переговорах щодо укладення або зміни колективного договору, не виконує зобов'язань за колективним договором, допускає інші порушення законодавства про колективні договори.
-    виключити зі ст. 252 КЗпП та ст.41 ЗУ «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» з переліку гарантій для працівників підприємств, установ або організацій, обраних до профспілкових органів положення про заборону звільнення з ініціативи власника або уповноваженого ним органу працівників, які обиралися до складу профспілкових органів підприємства, установи, організації, протягом року після закінчення строку, на який обирався цей склад. А також гарантії працівникам, звільненим у зв'язку з обранням їх до складу виборних профспілкових органів, після закінчення строку їх повноважень надається попередня робота (посада) або за згодою працівника інша рівноцінна робота (посада).
Враховуючи вищевикладене, законопроект (реєстр. № 2681) потребує доопрацювання.