Видимі та латентні наслідки COVID-19 для регулювання соціально-трудових відносин в сфері МСБ України

 Видимі та латентні наслідки COVID-19 для регулювання соціально-трудових відносин в сфері МСБ України.

 

 

 Праця, зайнятість, трудові доходи — ці питання були і залишаються в епіцентрі інтересів, життєвих цінностей економічно активного населення України та економіки країни загалом.
За надскладними та неоднозначними реаліями сьогодення, які стали наслідком пандемії COVID-19, вкрай важливо з’ясувати та зрозуміти, що перебуває «за кадром» і зумовлює нестійку соціально-трудову динаміку.
Малий та середній бізнес (МСБ) є рушійною силою для розвитку економіки. Сектор МСБ забезпечує 79% загальної кількості робочих місць і виступає основою соціально-трудової сфери України. Одночасно, малий та середній бізнес – це сектор економіки, який найбільше постраждав під час коронакризи, що спричинило безпосередній вплив на ситуацію на ринку праці України.
Оцінка реального стану соціально-трудової сфери та вирішення питань сфери праці та зайнятості мають базуватися на змістовному аналізі статистичних даних, з’ясуванні першопричин, які викликають зміни та соціально-трудові трансформації. Це, у свою чергу, має сприяти формуванню нового мислення, нових світоглядних переконань та цінностей, нової економічної культури, без чого не можливо стати на шлях стійкого, людино орієнтованого розвитку.
Мета цієї публікації — виявити та проаналізувати видимі і приховані наслідки COVID-19 для регулювання соціально-трудових відносин в сфері МСБ України та розробити рекомендації щодо їхнього подолання. Йдеться про зміни у всіх складових соціально-трудового розвитку, які відбулися під впливом чинників епідеміологічного, карантинно-обмежувального характеру, які після оголошення пандемії коронавірусу COVID-19 кардинально змінили економічне і суспільне життя країни
 

Публікація  підготовлена в рамках проєкту «Підтримка діяльності УНП ФГС СхП», який реалізує Інститут економічних досліджень та політичних консультацій за фінансової підтримки Європейського Союзу. Зміст цієї публікації  є виключною відповідальністю авторів і жодним чином не відображає точку зору Європейського Союзу чи Інституту економічних досліджень та політичних консультацій.

Автори:
Вячеслав Рой – Голова Федерації профспілок працівників малого та середнього підприємництва України
Олександр Жабінець – Голова Всеукраїнської профспілки «Столиця-Регіони»

Повний текст українською: federation.org.ua/podiitafakti/vidimi-ta-latentni-naslidki-covid-19-dlya-regulyuvannya-sotsialno-trudovikh-vidnosin-v-

Повний текст english: federation.org.ua/en/podiitafakti/visible-and-latent-consequences-covid-19-regulation-social-and-labor-relations-field-sm