Єдиний соціальний внесок

Прийнято Закон України від 08.07.2010 р. №2464-VІ "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування", який набирає чинності з 2011 року.Розмір єдиного соціального внеску становить:

1) для платників, у яких база для нарахування єдиного соціального внеску становить менше 80 000 грн за календарний місяць – 15 відсотків від бази для нарахування єдиного соціального внеску;

2) для платників, у яких база для нарахування єдиного соціального внеску становить від 80 000 грн до 200 000 грн за календарний місяць – 10 відсотків від бази для нарахування єдиного соціального внеску;

3) для платників, у яких база для нарахування єдиного соціального внеску становить від 200 000 грн до 500 000 грн за календарний місяць – 5 відсотків від бази для нарахування єдиного соціального внеску;

4) для платників, у яких база для нарахування єдиного соціального внеску становить більше 500 000 грн за календарний місяць – 3 відсотки від бази для нарахування єдиного соціального внеску.

Єдиний соціальний внесок зараховується на рахунок державного казначейства.
Внесок є джерелом формування суми страхових коштів.
Орган Державного казначейства України наступного операційного дня після надходження сум внеску до спеціального фонду державного бюджету перераховує суми страхових коштів на рахунки Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування у таких розмірах:

 • Пенсійний фонд України – 86,5 відсотків;
 • Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття – 5,0 відсотка;
 • Фонд соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності – 8,5 відсотків.


Що він принесе роботодавцю та найманому працівникові? Які організаційні заходи повинні здійснити органи Пенсійного фонду для запровадження нового законодавства?


Ключові положення Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування":

 • адміністратором єдиного соціального внеску (ЄСВ) призначається Пенсійний фонд, інші фонди отримують кошти від ПФУ в пропорціях, встановлених Законом;
 •  
 • перереєстрація платників страхових внесків та застрахованих осіб не здійснюється;
 •  
 • Державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального страхування формується на базі системи персоніфікованого обліку внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;
 • запроваджується посвідчення застрахованої особи (п.8, ст.1 Закону), (термін - протягом трьох років з дня набрання чинності законом, тобто до 01.01.2014р);
 • фізичні особи-підприємці на спрощеній системі оподаткування є платниками ЄСВ за найманих працівників та за себе – не менше розміру збору з мінімальної зарплати, але не більше максимального оподатковуваного внесками розміру (15 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом));
 • визначено, що " Єдиний внесок не входить до системи оподаткування. Податкове законодавство не регулює порядок нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску";
 • термін сплати внеску для роботодавців – до 20 числа місяця наступного за звітним місяцем;
 • передбачено, що " За наявності у платника єдиного внеску одночасно із зобов’язаннями із сплати єдиного внеску зобов’язань із сплати податків, інших обов’язкових платежів, передбачених законом, або зобов’язань перед іншими кредиторами зобов’язання із сплати єдиного внеску виконуються в першу чергу і мають пріоритет перед усіма іншими зобов’язаннями, крім зобов’язань з виплати заробітної плати (доходу)";
 • статтею 10 Закону передбачено можливість сплати ЄСВ на добровільних засадах;
 • Пенсійний фонд має право проводити на підприємствах, в установах і організаціях, у фізичних осіб – підприємців не частіше ніж один раз на календарний рік планову, а у випадках, передбачених законом, – позапланову перевірку. Перевірки проводяться у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.;
 • Законом встановлюються штрафні санкції (п.11 статті 25) :


1) у разі ухилення від узяття на облік або несвоєчасного подання заяви про взяття на облік платниками єдиного внеску, на яких не поширюється дія Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” (755-15), накладається штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 грн.);

2) за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску накладається штраф у розмірі 10 відсотків своєчасно не сплачених сум;

3) за донарахування територіальним органом Пенсійного фонду або платником своєчасно не нарахованого єдиного внеску накладається штраф у розмірі 5 відсотків зазначеної суми за кожний повний або неповний базовий звітний період, за який донараховано таку суму, але не більш як 50 відсотків суми донарахованого єдиного внеску;

4) за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності, передбаченої цим Законом, територіальним органом Пенсійного фонду накладається штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 грн.);

5) за неналежне ведення бухгалтерської документації, на підставі якої нараховується єдиний внесок, накладається штраф у розмірі від восьми до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 136 грн. до 255 грн.);

6) за несплату, неповну сплату або несвоєчасну сплату суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів), накладається штраф у розмірі 10 відсотків таких несплачених або несвоєчасно сплачених сум.

 • У разі оскарження платником єдиного внеску вимоги про сплату недоїмки нарахування пені зупиняється з дня подання скарги до територіального органу Пенсійного фонду або позову до суду;
 • Рішення органів ПФУ про сплату внеску (пені, штрафів) мають статус виконавчих документів;
 • Строк давності щодо нарахування, застосування та стягнення сум недоїмки, штрафів та нарахованої пені не застосовується. (п.16 статті 25);
 • Перехідними положеннями Закону вносяться численні зміни до інших законодавчих актів.


Закон набирає чинності з 01 січня 2011 року, крім підпункту 8 частини першої статті 1, підпунктів 7 та 8 (в частині пред’явлення посвідчення застрахованої особи), 9 частини другої статті 6, абзацу другого підпункту 1 частини третьої статті 20, статті 22 цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2014 року (ці виключення стосуються формування державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування та обов’язкового застосування посвідчення застрахованої особи).

 

Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування"