Конвенція про захист прав представників працівників на підприємстві та можливості, що їм надаються № 135 вiд 23.06.1971

Конвенція про захист прав представників працівників на підприємстві та можливості, що їм надаються говорить про те, що представники працівників  на  підприємстві  користуються ефективним захистом від будь-якої дії,  яка може завдати їм шкоди, включаючи звільнення,  що грунтується на  їхньому  статусі  чи  на їхній  діяльності  як  представників  працівників,  чи  на їхньому членстві  у  профспілці  або  на  їхній  участі  в профспілковій діяльності, в  тій  мірі,  в якій вони діють відповідно до чинного законодавства  чи  колективних   договорів   або   інших   спільно погоджених умов (ст. 1).

Згідно зі статтею 3 цієї Конвенції під представниками працівників слід розуміти  представників  професійних  спілок,  а саме представників, призначених чи обраних професійними  спілками  або  членами  таких профспілок або виборних представників, а саме представників, вільно обраних працівниками  підприємства  відповідно   до   положень національного законодавства чи правил або колективних угод, і  до функцій яких  не  входить  діяльність,  яку  визнано  як  виключну прерогативу професійних спілок у відповідній країні.

Якщо ж на  одному  й  тому  ж  підприємстві  є  як представники професійної спілки,  так і виборні представники,  має  бути  вжито відповідних  заходів,  коли це потрібно,  для того,  щоб наявність виборних представників  не   використовувалась   для   послаблення позиції заінтересованих  профспілок  або  їхніх  представників,  а також для того, щоб заохочувати співробітництво в усіх відповідних питаннях   між   виборними   представниками   та  заінтересованими профспілками і їхніми представниками.

З огляду на вище зазначене можемо зробити висновок, що конвенція про захист прав представників працівників на підприємстві та можливості, що їм надаються стоїть на захисті профспілок та їх членів, а тому останні безперечно керуються положеннями даної Конвенції МОП у своїй діяльності.