Конвенція про застосування принципів права на організацію і на ведення колективних переговорів № 98 вiд 01.07.1949

Конвенція про застосування принципів права на організацію і на ведення колективних переговорів спрямована на захист трудових прав працівників, зокрема на захист права тих, хто працює брати участь у профспілках. За цією Конвенцією МОП трудівники   мають   належний   захист   проти   будь-яких дискримінаційних дій, спрямованих на обмеження свободи об'єднання в галузі праці.

Особливо цей захист спрямований на запобігання наступних дій: підпорядкувати прийняття трудівника   на   роботу чи збереження ним роботи умові,  щоб він не вступав до профспілки або вийшов з профспілки; звільняти чи в  будь-який  інший  спосіб  завдавати  шкоди трудівникові  на тій підставі,  що він є членом профспілки чи бере участь у профспілковій діяльності в неробочий час або, за  згодою підприємця, у робочий час (ст. 1). 

Організації   трудівників  і  підприємців  мають  належний захист проти будь-яких актів втручання з боку одні одних чи з боку їхніх  агентів  або членів у створення й діяльність організацій та керування ними. Зокрема,   дії,   що  мають  за  мету  сприяти  заснуванню організацій трудівників під пануванням підприємців чи  організацій підприємців   або   підтримувати  організації  трудівників  шляхом фінансування чи іншим шляхом із метою поставити  такі  організації під контроль підприємців чи організацій підприємців, розглядаються як втручання у розумінні цієї статті. Стаття 6 прямо передбачає, що дія цієї Конвенції не поширюється на державних службовців, і вона жодним чином не тлумачитиметься  як  така,  що  завдає  шкоди їхнім правам або становищу.