Розпорядження, План, Заходи вiд 06.04.2011 № 273-р Про затвердження плану заходів з виконання у 2011 році Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 6 квітня 2011 р. N 273-р
Київ


Про затвердження плану заходів з виконання
у 2011 році Національної програми сприяння розвитку
малого підприємництва в Україні
 


  1. Затвердити план заходів з виконання у 2011 році Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні, що додається. 

  Міністерству фінансів і Державній казначейській службі забезпечити фінансування заходів у межах бюджетних призначень, передбачених Державним бюджетом України на 2011 рік ( 2857-17 ). 

  2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям надсилати щокварталу до 30 числа місяця, що настає за звітним періодом, Міністерству 
економічного розвитку і торгівлі інформацію про стан виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів для подання до 15 числа другого місяця кварталу, що настає за зазначеним звітним періодом, узагальнених матеріалів Кабінетові Міністрів України та Міністерству фінансів. 


  Прем'єр-міністр України                                                                 М.АЗАРОВ