Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» № 2464-17 (Набрання чинності вiдбудеться 01.01.2011)

Цей Закон визначає правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, умови та порядок його нарахування і сплати та повноваження органу, що здійснює його збір та ведення обліку.

Згідно зі ст. 1 даного Закону єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі- єдиний внесок)- це консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи загальнообов'язкового державного соціального  страхування в обов'язковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб та членів їхніх сімей на отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

У статті 4 дається чіткий перелік осіб, які є платниками єдиного внеску, а стаття 6 дає перелік їх прав та обов’язків.

Розділом ІІІ регулюється порядок нарахування, обчислення, сплати єдиного внеску та його розміри.


Згідно зі ст. 12 завданнями Пенсійного фонду є забезпечення збору єдиного внеску, ведення обліку надходжень від його сплати та здійснення контролю за сплатою єдиного внеску.

Державний нагляд за діяльністю Пенсійного фонду щодо збору єдиного внеску, ведення обліку надходжень від його сплати та контролю за сплатою здійснюють центральні органи виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики та у сфері фінансів.

У шостому розділі дається перелік повноважень фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування .