Проект Розділу «Податкова реформа» проекту Стратегії економічних реформ України на 2010 – 2015 роки

Метою податкової реформи є формування податкової системи, яка сприяє підвищенню конкурентоспроможності національної економіки, забезпеченню сталого економічного зростання на інноваційно-інвестиційній основі за умови збільшення сукупних податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів та державних цільових фондів, проведення збалансованої бюджетної політики на середньо- і довгострокову перспективу.

Реформування податкової системи буде проводитися у 2 етапи. Зокрема на першому етапі (2010 – 2012 роки) з метою подолання наслідків фінансово-економічної кризи та оздоровлення державних фінансів планується вжити заходів до посилення регулюючого потенціалу податкової системи та підвищення її фіскальної ефективності шляхом:

  • розроблення і прийняття Податкового кодексу України та інших нормативно-правових актів з питань оподаткування;

  • зниження податкового навантаження на економіку України;

  • реформування системи та удосконалення методів адміністрування податків (пріоритет - податок на додану вартість) і зборів (обов'язкових платежів);

  • зменшення кількості податків і зборів (обов'язкових платежів);

  • запровадження єдиного соціального внеску тощо .

Хотілося б зосередити Вашу увагу на першому та п’ятому пунктах. Федерація профспілок працівників малого та середнього підприємництва в Україні цілком згодна з тим, що потрібно розробити Податковий кодекс та належним чином врегулювати питання оподаткування, але той варіант, який пропонується нам Верховною Радою України лише «поглиблює проблему "тіньових" зарплат» - В. Рой. Щодо запровадження єдиного соціального внеску, то згідно з нині чинним ЗУ “Про внесення змін до законів України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” та “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”  від  08.07.2010  № 2461-VI окрім фіксованого розміру єдиного соціального внеску, кожен, хто обрав особливу систему оподаткування (сплачує єдиний податок) зобов’язаний окремо сплачувати кошти до ПФУ у розмірах , передбачених законодавством. Питання: про який ЄДИНИЙ соціальний внесок може тоді іти мова?

На другому етапі (2013 – 2015 роки) планується забезпечити еволюційний розвиток податкової системи у відповідності з вектором сталого економічного зростання України на інвестиційно-інноваційній основі, що, на нашу думку, може бути виконано лише шляхом усунення всіх прогалин при виконанні першого етапу реформування.