Проект ЗУ «Про призупинення заборгованості малих та середніх суб’єктів підприємницької діяльності перед банками – кредиторами»

 

В преамбулі проекту даного закону зазначено: «Цей Закон врегульовує відносини між банками, фінансовими установами (кредитодавцями) та суб’єктами малого та середнього підприємництва (позичальниками) щодо спрощення умов фінансування підприємницької діяльності та визначає особливості кредитних відносин. Метою цього Закону є покращення фінансового стану малих та середніх суб’єктів підприємницької діяльності, що зазнали труднощів в результаті заборгованості перед банками-кредиторами та створення сприятливих умов для ведення бізнесу в Україні».

У ч.3 ст. 1 зазначається, що призупинення (тобто відстрочка по сплаті помісячних виплат за тілом кредиту терміном на 18 місяців) не поширюється на відсотки за кредитним договором. На думку нашої Федерації це прямо суперечить зазначеній у преамбулі законопроекту меті. Щоб цього запобігти треба надати малим та середнім суб’єктам підприємницької діяльності, що зазнали труднощів в результаті заборгованості перед банками-кредиторами відстрочку по сплаті як помісячних виплат за тілом кредиту, так і по сплаті відсотків за договором, що у більшості випадків набагато перевищують щомісячні виплати суми основного боргу.

У ч.3 ст.1 проекту Закону України "Про призупинення заборгованості малих та середніх суб’єктів підприємницької діяльності перед банками-кредиторами"  також зазначено, що призупення не має наслідком збільшення процентних ставок за кредитом. Це положення, на наш погляд, є абсолютно вірним і вже знайшло своє відображення у чинному законодавстві (зокрема у ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони фінансовим установам в односторонньому порядку збільшувати розмір процентів та інших платежів, передбачених кредитним договором» від 11.02.2010 року).

Також проблемним, на нашу думку, є положення ч.1 ст.7, де зазначається, що «призупинення помісячних виплат суми основного боргу за кредитним договором (тіло кредиту) застосовується щодо позичальників, які мають середньострокові та довгострокові кредити», і зовсім не передбачено нічого щодо короткострокового кредитування, що є не менше поширеним на сьогодення. В цілому ж вважаємо цей проект дуже актуальним, його безперечно потрібно як найшвидше приймати  та вводити в дію, але з попередніми змінами, про які зазначено вище.