Яка частина зарплати може виплачуватися у вигляді авансу?

Відповідно до статті 24 Закону України "Про оплату праці" заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені в колективному договорі, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, повідомляє ДПА в м. Севастополь.

У разі якщо день виплати зарплати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

Отже, виплата зарплати один раз на місяць є порушенням трудового законодавства, і відповідно до статті 36 Закону України "Про оплату праці" за порушення законодавства про оплату праці винні особи притягуються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності згідно із законодавством.

Відповідно до статті 11 КЗпП України на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають права юридичної особи, укладається колективний договір.

У колективному договорі встановлюються взаємні зобов'язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин. Пункт про виплату зарплати один раз на місяць не можна включати в колективний договір як погіршує умови оплати праці працівників. А на підставі ст. 97 КЗпП власник або уповноважений ним орган також не має права в односторонньому порядку приймати рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, встановлені законодавством.

Оскільки відсоткове співвідношення авансу і нарахованої заробітної плати чинним законодавством не регламентовано, підприємства самостійно встановлюють таке співвідношення у колективному договорі.
 

ДЖЕРЕЛО: UBR